Friday, October 23, 2009

Joseph Estrada Vows To Run For President in 20101 comment:

manuelbuencamino said...

Hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. Sobrang bulol kasi